Pedagogi

KOPĒJAIS PERSONĀLS:

Daugavpils pilsētas 18. PII "Pasaciņa" personālu veido 20 pedagoģiskā un 22 tehniskā personāla darbinieki.

PEDAGOĢISKAIS PERSONĀLS:

 • Vadītāja
 • vadītājas vietniece izglītības jomā
 • pirmsskolas izglītības skolotājas
 • skolotāji logopēdi
 • pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja
 • interešu izglītības skolotājas

TEHNISKAIS PERSONĀLS:

 • Saimniecības vadītāja
 • vispārējās aprūpes māsa
 • aukles
 • virtuves darbinieki
 • veļas pārzine
 • veļas mazgātāja
 • remontstrādnieks
 • apkopēja
 • sētnieki
 • ēkas un teritorijas dežurants
 • darba aizsardzības speciāliste

Piekļūstamības paziņojumsCopyright© 2012 Daugavpils pilsētas 18. pirmskolas izglītības iestāde.
All rights reserved. Izstrādāts Latinsoft, izmantojot Orchard.