PAR MUMS

Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese:

  • Daugavpils, Parādes iela 5.

Bērnus uzņem no 1 gada.

Iestādes darba laiks :

  • Pirmdiena 7.00 līdz 18.30; Otrdiena - Piektdiena 7.00 līdz 18.00

Tālrunis:

  • +371 654 27575 - vispārējās aprūpes māsas kabinets ;
  • +371 654 27391 - vadītāja.

Grupu skaits- 8:

  • 6 grupas īsteno  pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111)         
  • 2 grupa īsteno "Speciālās pirmsskolas izglītības programmu".

Mācību valoda:    

  • latviešu

Mūsu vērtības - godīgums, cieņa, mīlestība. 

Izglītības iestādē darbojas interešu pulciņi:

  • Tautas tradīciju pulciņš „Bitītes skoliņa”   5 – 7 g. veciem bērniem;
  • Interešu izglītības pulciņš "Deju kamoliņš" 5 – 7 g. veciem bērniem;
  • Papildus licenzētām izglītības programmām par atsevišķu papildus samaksu bērniem ir iespējams apmeklēt: sporta - balles dejas 3-7 g. veciem bērniem un angļu valodas pulciņu.

Vēsture

1965.gada 1. martā Daugavpils 18.mazbērnu novietne-bērnudārzs savas durvis vēra 175 mazajiem daugavpiliešiem.Tā bija pašvaldības tipveida iestāde, kura atradās skaistā vietā-blakus Dubrovina parkam. Bērnus uzņēma 8 grupās,kuras izvietotas divstāvu ēkā ar piebūvi,ar lielām,plašām telpām. Bērnudārza teritorijā iekārtotas nojumes ar pastaigu laukumiem. Pirmā mazbērnu novietnes- bērnudārza vadītāja bija Serafima Mališeva. Šeit viņa par vadītāju nostrādāja 18 gadus.

1970.gadā 1.septembrī bērnudārzā atvērās pirmā logopēdiskā grupa Daugavpilī,kuru varēja apmeklēt bērni ar dažādiem traucējumiem. Pēc sešiem gadiem-1976.gadā radās nepieciešamība atvērt otru logopēdisko grupu bērnudārzā.

No  1983.gada līdz 1986.gadam kā vadītājas vietas izpildītāja  Vija Oleņina. Šinī bērnudarzā viņa savas pedagoģiskās darba gaitas uzsāka strādājot par metodiķi,vēlāk kļuva par bērnudārza vadītāju, un ilgus gadus līdz 2012.gadam strādāja par skolotāju logopēdi. 

Kopš 1988.gada bērnudārza vadītāja ir Jeļizaveta Kazakova.  Interesanti, ka viņa pati ir arī 18. mazbērnu novietnes-silītes audzēkne un pirmā izlaiduma absolvente.

No 1988.gada 1.septembra līdz 1991.gada martam dārziņš piedzīvoja kapitālo remontu.

Laikam ritot,sekojot parmaiņām sabiedrībā, 1992.gadā iestādē atvēra grupu ar padziļinātu latviešu valodas apguvi bērniem no krievu un jauktajām ģimenēm .Šis uzsāktais darbs  turpinās arī tagad.

2003.gadā iestādē atvērās pirmā latviešu logopēdiskā grupa,kuru apmeklē bērni ar valodas  traucējumiem no Daugavpils un Daugavpils novada.

Nopietnas pašvaldības rūpes un Eiropas investīcijas iestāde piedzīvoja 2010.gadā. Iestāde iesaistījās klimata pārmaiņu finašu instrumenta projektā „ Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās”. Projekta rezultātā siltināta un renovēta ēka, pilnveidota ventilācijas,ugunsaizsardzības un signalizācijas sistēmas. Projekta noslēguma pasākumā 2010.gada 17. decembrī piedalījās izglītības un zinatnes ministrs Rolands Broks.

Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestāde var lepoties,ka to apmeklē mazie daugavpilieši vairākās paaudzēs. Iestādē  strādā profesionāls, radošs un kompetents pedagoģiskskais kolektīvs un zinošs, atbildīgs tehniskais personāls. Sava mūža darbu veltīja Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestādei Serafima Mališeva, Tatjana Kuzņecova , Jelizavete Nedvedje,  Gaļina Tamiļina, Česlava Markoviča, Austra Ozoliņa, Ņina Grigorjeva, Marija Ratkeviča, Larisa Lapova, Natalja Čerņavska, Vija Oleņina. Kopš 1967.gada iestādē strādā Alvīra Daļecka, kura savu mīlestību un dvēseles siltumu joprojām turpina dāvāt  bērniem.

Piekļūstamības paziņojumsCopyright© 2012 Daugavpils pilsētas 18. pirmskolas izglītības iestāde.
All rights reserved. Izstrādāts Latinsoft, izmantojot Orchard.