No bērnudārza līdz skolai.

Š.g.  27. februārī Saskaņas pamatskolas, Vienības pamatskolas direktori un pirmsskolas iestāžu vadītāji apmeklēja  18. pirmsskolas izglītības iestādi lai semināra  „Skolas un pirmsskolas mācīšanas un mācīšanās prasmju pēctecības nodrošināšana” ietvaros iepazītos ar mācību procesa gaitu, bērnu sagatavošanu skolai.


   Tika piedāvātas nodarbības divās grupās. Sagatavošanas grupā  pirmsskolas skolotāja Inessa Drugoveiko aizraujošā formā rādīja apmācošo ceļojumu „Pastaiga uz zoodārzu”. Nodarbībās akcentēja matemātiku. Skolotāja ar bērniem atkārtoja jau iegūtās zīnāšanas un apguva jaunu vielu, kā veidojas skaitļa sastāvs 10.
   Tālāk ceļojuma laikā tika uzcelta dzīvniekiem māja, un katrs bērns ievietoja savu uzzīmēto zoodārza iemītnieku.
   Apmācošais un attīstošais darbs tika organīzēts vecākajā grupā, kur pirmsskolas skolotāja Evita Divanovska rādīja rotaļnodarbību  „Uz pasaku valstību”.
   Bērniem radot pozitīvu noskaņojumu ar rotaļām un dziedāšanu, skolotāja veidoja lasītprasmes iemaņas un zināšanas.
   Pec nodarbībām skolu un pirmsskolas pārstāvji pateicās iestādes pedagogiem par dalīšanos pieredzē.
   Paldies par piedalīšanos un ceram, ka mūsu audzēkņi veiksmīgi iekļausies skolas dzīvē!
 

Copyright© 2012 Daugavpils pilsētas 18. pirmskolas izglītības iestāde.
All rights reserved. Izstrādāts Latinsoft, izmantojot Orchard.