„Ētisko iemaņu apguve rotaļās un spēlēs”


      21.01.2015.   18. pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi rīkoja pieredzes apmaiņas pasākumu pirmsskolas skolotājiem  „Ētisko iemaņu apguve rotaļās un spēlēs”.
     Bērni viesus sagaidīja ar jautrām  dziesmām un dzejoļiem par etiķeti, rādīja ainiņu no multfilmas “38 papagaiļi” par audzinātu pērtiķēnu.
    Vidējās grupas pedagogi dalījās pieredzē izspēlējot kopā ar bērniem sižeta-lomu rotaļu “Mūsu draudzīgā ģimene”.Vecākās un sagatavošanas grupas pedagogi parādīja integretās rotaļnodarbības : “Rūķīša piedzīvojumi “Pieklājības valstībā”, “Ka sir labi, ka sir slikti”. Ciemos pie bērniem nāca dažādi varoņi, kuriem bērni pastāstīja par uzvedības normām: mājās, ciemos, teātrī; tādā veidā iemācot viņus draudzēties, dalīties un palīdzēt viens otram.
Zālē organizēja izstādi pedagogiem, kur varēja iepazīties ar nodarbību metodiskajiem matriāliem, attīstošām roraļām, kartītēm, metodisko un lasām literatūru tikumiski-ētisko iemaņu apguvei, lelles rotaļu teātrim.

Copyright© 2012 Daugavpils pilsētas 18. pirmskolas izglītības iestāde.
All rights reserved. Izstrādāts Latinsoft, izmantojot Orchard.