AKTUALITĀTES

 • NODERĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM

  Informācija slimības palīdzības pabalsta saņēmējiem -Par_izzinam_vecakiem.docx

  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka no 30.novembra ir iespēja pieteikties vienreizējam slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai, ja ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

  VSAA piešķirs pabalstu par 14 kalendārajām dienām, aprēķinot to 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas periods, par kuru piešķir pabalstu.

  Slimības palīdzības pabalstu var saņemt divas reizes – laikposmā no šī gada 30.novembra līdz 31.decembrim un no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

  Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti.

  Pabalstu piešķirs par bērnu vecumā līdz 10 gadiem, ieskaitot, vai par bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

  Pabalstu var saņemt atbalsta persona cilvēkam ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu, ja Covid–19 infekcijas saistīto apstākļu dēļ tā nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru.

  Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz VSAA iesniegums un:

  • darba devēja apliecinājums, kurā norādīts, ka persona nevar strādāt attālināti.

  Pašnodarbinātajam pašam jāapliecina, ka viņš nevar strādāt attālināti, vai nu brīvā formā, vai to atzīmējot VSAA iesnieguma veidlapā.

  • izglītības iestādes izziņa par bērna pirmsskolas izglītības grupas vai izglītības iestādes atrašanos karantīnā, kurā norādīts karantīnas vai attālināto mācību sākuma datums.

  Pilngadīga cilvēka ar invaliditāti atbalsta personai VSAA adresētam iesniegumam jāpievieno pašvaldības izziņa, ka cilvēkam ar invaliditāti ir piešķirts dienas aprūpes centra pakalpojums. Un pašvaldības vai dienas aprūpes centra izziņa, ka ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami.

  No slimības palīdzības pabalsta neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, un no tā neveiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. VSAA piešķirs slimības palīdzības pabalstu 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Lēmums par piešķirto pabalstu pabalsta saņēmējam netiks izsūtīts.

  Slimības palīdzības pabalstu nepiešķirs, ja pabalsta pieprasītājs strādā un gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, kā arī tad, ja personai par to pašu laika posmu ir piešķirts slimības, vecāku, maternitātes, paternitātes pabalsts vai atbalsts dīkstāvē.

  Slimības palīdzības pabalsts jāpieprasa 10 darba dienu laikā no dienas, no dienas, kad karantīnas dēļ slēgta pirmsskolas izglītības grupa vai iestāde, vai uzsākta mācību procesa organizēšana attālināti, vai no dienas, kad dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi vairs nav pieejami.

  Iesniegumu VSAA visērtāk iesniegt portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” un pievienojot aizpildītu veidlapu „Iesniegums slimības palīdzības pabalsta saņemšanai” vai rakstot iesniegumu brīvā formā. Iesniegumam jāpievieno skenētas izziņas. Iesniegumu kopā ar izziņām var arī nosūtīt pa pastu, adresējot jebkurai VSAA nodaļai, vai atstāt klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.

 • INFORMĀCIJA PAR KARANTĪNAS NOTEIKŠANU BĒRNIEM

  Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība 13.oktobrī pieņēma lēmumu, ka no 14.oktobra, sejas maskas jālieto arī veikalos, muzejos, izstādēs un citās vietās. Tāpat ir stingrāki nosacījumi sabiedriskajā ēdināšanā. Savukārt no 17.oktobra ir papildu ierobežojumi interešu izglītībai, privātajiem pasākumiem un sporta jomai.

  Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) epidemiologi informē, ka, ja tiks konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto izglītības iestādi, tad epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas iestādes vadībai, kā arī lems par karantīnas noteikšanu izglītības iestādei.

  SPKC epidemiologi, veicot apstiprinātā Covid-19 infekcijas gadījumu, nosaka kontaktpersonu (personu, kuras bija pakļautas inficēšanās riskam) loku. Ja bērnam ir bijis ciešs kontakts ar kādu no personām, kam apstiprināta saslimšana ar Covid-19, tad bērns tiek uzskatīts par kontaktpersonu.

  Izglītības iestāde informē vecākus par to, ka bērni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti iestādē. Ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes, tad vecāku pienākums ir nodrošināt bērnam pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus. Turpmāko kontaktpersonas primāro medicīnisko, laboratorisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu dzīvesvietā organizē ģimenes ārsts, kurš informāciju par kontaktpersonu telefoniski saņem no SPKC. Pēc tam vecākiem telefoniski jāsazinās ar ģimenes ārstu, jāpilda viņa norādījumus un jāseko bērna veselības stāvoklim.

  Kontaktpersonai jāatrodas mājās, ģimenes ārsta uzraudzībā 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu. Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt, veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu. Nepieciešamības gadījumā ģimenes ārsts uz karantīnas laiku var izsniegt slimības lapu.

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 55.punktu mājas karantīnas laikā bērnam kā kontaktpersonai nepieciešams:

  • uzturēties dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā, un kopā ar vecākiem būt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;

  • nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, neveidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs, uz izglītības iestādi, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);

  • ievērot centra epidemiologa un ārsta norādījumus;

  • mājas karantīnu pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

  Kontaktpersona var atgriezties izglītības iestādē tikai ar ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecina, ka bērns ir vesels.

  Pārējie ģimenes locekļiem karantīna nav jāievēro, viņi var turpināt apmeklēt darbu, skolu vai citu izglītības iestādi, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus.

  Ieteikumi vecākiem karantīnas laikā

  • sekot savam un bērna veselības stāvoklim, mērīt bērniem ķermeņa temperatūru 2 reizes dienā (no rīta un vakarā) un sekot, vai neparādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, sāpes kaklā, apgrūtināta elpošana ), kā arī garšas un ožas traucējumi vai zudums, stipras galvassāpes, muskuļu sāpes, caureja;

  • skaidrot bērnam, ka klepojot un šķaudot jānosedz muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumu tvertnē, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;

  • bieži un rūpīgi (vismaz 20–40 sekundes) mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm (pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma u.tml.) vai lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli;

  • lietot individuālos higiēnas priekšmetus un traukus;

  • visiem ģimenes locekļiem vai personām, kuras atrodas tuvā kontaktā, bieži un rūpīgi mazgāt rokas, ievērot elpošanas higiēna, izmantot sejas maskas;

  • veikt telpu un virsmu mitro uzkopšanu un dezinfekciju, izmantojot sadzīvē lietojamos dezinfekcijas līdzekļus;

  • regulāri vēdināt telpas.

  Informācija par karantīnas noteikšanu bērniem (krievu valoda)

 • MIĶEĻI

  29. septembrī – mūsdienās ir Miķeļdiena. Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži svinami, kad labība jau novākta un lauki apstrādāti. Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos.

  Miķelīt, tēva brāli,

  Meties sila maliņā:

  Ja neauga rudzi, mieži,

  Auga laba skalu malka.

  Miķeļdienas svīnēšana ir nemainīga tradīcija mūsu iestādē. Bērni un skolotājas svīnēja šo pasakumu ārā, kurā dejoja, dziedāja dziesmas, spēlēja kustību rotaļas. Katrā grupā tika rikota “Maizes izstāde”. Vecāki un bērni ar prieku piedālījas izstādē un atnesa daudz dažādas maizes un miltu izstrādājumus (bija gan pašceptas, gan pirktas). Svētku beigās bērni cienājās ar izstādes bagātībam.

 • Sanāciet Jāņa bērni, Te būs laba līgošana!

  Līgo svētki ir laiks, kad lasām Jāņu zāles, pinam vainagus maziem un lieliem, pušķojam māju un gatavojamies svētkiem, arī pii “Pasaciņa” 2020.gada 19. jūnijā šos svētkus ieskandināja.

  Kopīgiem spēkiem tika izrotāta bērnudārza teritorija. Vecāki sagādāja bērniem vainadziņus. Bērni dziedāja dziesmas, dejoja, lēca pāri ugunskuram, svētku beigās visi bērni cienājās ar tradicionālu Jāņu ēdienu - sieru un maizi.

  Vēlam visiem līksmus un priecīgus Līgo svētkus!

 • STARPTAUTISKĀ BĒRNU AIZSARDZĪBAS DIENA

  Mēs sirsnīgi sveicam starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā! Lai visi pasaules bērni aug veseli un laimīgi! Sargāsim un mīlēsim mūsu bērnus!

  1.jūnijs – Starptautiskā bērnu aizsardzības diena un tās svīnēšana ir nemainīga tradīcija mūsu iestādē. Šajā dienā mūsu iestādē notiek dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir tieši viņu diena!

Piekļūstamības paziņojumsCopyright© 2012 Daugavpils pilsētas 18. pirmskolas izglītības iestāde.
All rights reserved. Izstrādāts Latinsoft, izmantojot Orchard.